Inne tematy

WYTWORZONY TYP

W tym stanie rzeczy wytwarza się jednak swoisty typ autorytetów łą­czących wysokie osiągnięcia badawcze z postawą moralną -i poczuciem od­powiedzialności uczonego. Mimo olbrzymiego rozwoju badań, mimo daleko posuniętej komercjalizacji badań, mimo powstawania think tanks, pracujących jako przedsiębiorstwa, nauka i społeczeństwa będą zawsze potrzebowały uczonych kierujących się wartościami nadrzędnymi i wiernych podstawowym zasadom, bez których ludzkość – nawet w epoce skomputeryzowanej tech- nokracji — nie będzie mogła rozwiązywać swoich sytuacji kryzysowych.