Inne tematy

PRACA ZESPOŁOWA

Praca zespołowa, badania nastawione na szybkie rozwiązywanie zagadnień praktycznych,*angażowanie olbrzymich środków i uzależnianie sukcesu naukowego od wielkości i jakości wyposa­żenia technicznego, bezpośredni związek badań z polityką i gospodarką — oto niektóre czynniki zmieniające wyobrażenia o autorytetach i ich roli, jakie wytworzyły się w pierwszym okresie rozwoju nowoczesnej nauki od połowy XIX w. do początku drugiej wojny światowej. Tak zwana rewolucja naukowo-techniczna zmieniła dość radykalnie wewnętrzną strukturę instytucji naukowych, stworzyła olbrzymie zespoły i społeczności uczonych, nowe in­stytucje i formy współpracy. Tworzą się nowe autorytety wynikające czy to z otrzymywanych nagród (np. nagroda Nobla lub inne), czy to z po­zycji zajmowanych w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, czy to z wpływu na dysponowanie środkami itp.