Inne tematy

Na dydaktyczny aspekt związków interdyscyplinarnych składają się

  • określanie podstawowych pojęć, zasad i praw nauk oraz śledzenie ich na materiale przedmiotów cyklu zawodowo-technicznego;
  • zastosowanie jednakowej metodyki i jednakowych wymogów w stosunku do uczniów przy przyswajaniu i stosowaniu wiedzy jednakowej pod względem charakteru, a występującej w różnych przedmiotach;
  • optymalna (w ramach lekcji, bez naruszania logicznej struktury przedmiotu) korelacja poszczególnych tematów i wątków przez przenoszenie tożsamych elementów wiedzy, umiejętności, nawyków z jednego przedmiotu do drugiego;
  • powtarzanie dla pogłębienia i utrwalenia trudniejszych elementów występujących w ramach różnych przedmiotów.

Tych kilka uwag przekonuje raczej, że można wstępnie określić drogi pozwalające przezwyciężyć sprzeczności między nauczycielem jako ambitnym specjalistą a nauczycielem jako człowiekiem o bogatej, wszechstronnej, harmonijnej osobowości, realizującym zadania oświaty socjalistycznej.