Inne tematy

Dążenie do tego, by przygotowanie nauczycieli było zgodne ze specjalizacją w szkolnictwie

Jednakże zbyt wiele faktów wskazuje na to, że nauczyciel w swojej karierze zawodowej nie zachowuje ciągłości specjalizacji. Toteż jednym z głównych problemów w naszym szkolnictwie jest obecnie problem rozmieszczenia kadr nauczycielskich zgodnie z kwalifikacjami. Na podstawie EWIKAN-u problem ten został po raz pierwszy ujęty w skali kraju. Okazało się, że większość lekcji w szkołach podstawowych na wsi prowadzona jest przez nauczycieli w sposób niezgodny z ich kwalifikacjami. W miastach natomiast odsetek osób pracujących zgodnie z kwalifikacjami sięga niewiele ponad 60%. Podejmuje się różne kroki, aby przezwyciężyć te antynomie. Nauczyciel zatrudniony niezgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawsze znajduje się w sytuacji człowieka dokształcającego się, dorastającego do swoich zadań. Uczelnie coraz częściej kształcą nauczycieli w jednej dyscyplinie kierunkowej, z szeroką obudową nauk współdziałających oraz nauk pedagogicznych, filozoficznych i społeczno-politycznych, bądź też realizują profil multispecjalistyczny, tzn. tworzą grupy studentów specjalizujących się w pedagogice dzieci młodszych, starszych i młodzieży, w zakresie potrzeb szkolnictwa specjalnego, a przede wszystkim z wyraźną specjalizacją tematyczną.