Inne tematy

Uczynić tę zasadę ideą przewodnią programów

Nauczycielowi dla właściwego rozumienia swojej roli potrzebna jest pełniejsza świadomość ciągłości procesu kształcenia, świadomość tego, czym jest edukacja współczesnego człowieka. I taką właśnie orientację powinny dawać studia pedagogiczne, wykorzystując szansę, jaką niesie kształcenie ustawiczne syntetycznego i całościowego ujmowania procesu kształcenia^. Nauczyciel powinien być zorientowany w programach i funkcjach poszczególnych instytucji kształcenia i wychowania. Nauczyciele muszą uświadomić sobie fakt, że zwykły przekaz i egzekwowanie wiadomości ustąpiły miejsca odkrywaniu, eksperymentowaniu, współdziałaniu uczniów z nauczycielem. Jeśli chodzi o kształcenie nauczycieli, to sprawą zasadniczą jest tu typ stosunków między uczelniami kształcącymi nauczycieli a systemem oświaty, między instytucjami nauki, kadrą naukowo-dydaktyczną a nauczycielami kształcącymi się, między uczelniami kształcącymi a rozwojem nauk o wychowaniu, między postulowanymi a realizowanymi celami tego ‘kształcenia. Potrzebne są tu gruntowne badania.