Inne tematy

MIMO RÓŻNIC

Inaczej mówiąc, zależy on od dostępu do tzw. środków masowego przekazu, które przyczy­niają się do popularyzowania atrakcyjnych właściwości danej osoby lub instytucji. Mills zwracał także uwagę na ciekawe zjawisko, jakim jest kumu- latywność prestiżu, które polega na tym, że prestiż uzyskany przez danego człowieka na jednym stanowisku, w jednej organizacji przylega poniekąd do niego i może być wraz z nim przenoszppy. Sądzę, że uwagę tę można odnieść również do autorytetu. Mówiąc o warunkach określających prestiż, trzeba również uświadomić sobie znaczenie, jakie w tym wypadku ma utrzymanie odpowiedniej bliskości i dystansu społecznego.. Pomimo istotnych różnic, jakie występują między autorytetem a prestiżem, można odnotować także pewne zbieżności w ich sposobach przejawiania się i funkcjonowania.