Inne tematy

OD UCZELNI DO PEŁNEJ STABILIZACJI W ZAWODZIE

Dla charakterystyki etapów rozwoju nauczyciela w zawodzie sprawą ważną jest znalezienie cezury między tym okresem, w którym nauczyciel w decydującym stopniu rozwija się pod kierunkiem, a tym, w którym osiąga pełną samodzielność zawodową i może sam kierować dalszym procesem stawania się i bycia nauczycielem. W związku z tym wydaje się celowe scharakteryzowanie głównych etapów kariery zawodowej, albowiem specyfika tych okresów rzutuje na określenie celów, treści, metod i warunków instytucjonalnych kształcenia ustawicznego. Są to: etap przygotowania do podjęcia pracy, etap adaptacji zawodowej i etap samodzielności zawodowej.