Inne tematy

OBRONA NAUKI

Autorytet, jeśli towarzy­szą mu zalety charakteru, przywraca wynikom pracy naukowej ich właści­wą miarę. W tej roli jest dla swego środowiska niezastąpiony.Tyle, jeśli chodzi o bezpośrednią obronę nauki przed tandetą, która w dobie masowej produkcji naukowej stanowi zagrożenie całkowicie realne. Warto jednak przypomnieć, że wybitny uczony, uznany za takiego przez swoje środowisko, wywiera na nie wpływ już przez sam fakt swego uczest­nictwa. Skuteczniej niż wszelkie pouczenia oddziaływa przykład badacza, który jakością swej pracy ustanawia wzorzec, stwarza „poziom aspiracji”, jak by to określił socjolog. Rolę autorytetu w kreowaniu właściwej atmosfery życia naukowego sugestywnie przedstawia John Ziman podając przykład negatywny.