Inne tematy

Określenie powiązań interdyscyplinarnych ma istotne znaczenie z punktu widzenia roli zawodowej nauczyciela

jawnienie podobnych elementów w różnych dyscyplinach stwarza możliwość ujednolicenia metod nauczania w procesie kształcenia szkolnego. Na przykład metodyka rozwiązywania zadań na podstawie proporcji w matematyce, w fizyce, chemii, technologii metali i technologii zawodowej powinna być oczywiście jednakowa; jednakowe powinny być również wymagania dotyczące ortografii zarówno na lekcjach języka polskiego i literatury, jak wszystkich innych przedmiotów itd. Jeżeli wymagania te lub metodyka nauczania będą różne, to u uczniów powstaną sprzeczne wyobrażenia o przedmiocie, a jednocześnie zostaną naruszone związki między przedmiotowe. Określenie związków interdyscyplinarnych pozwoli też przyszłemu nauczycielowi uchwycić najsłabiej przyswajane przez uczniów elementy treści poszczególnych dyscyplin. W konstruowaniu programów’ i w samym procesie dydaktycznym można powtórzyć te najtrudniejsze elementy w celu szerszego ich naświetlenia, uogólnienia i utrwalenia.