Inne tematy

PODANE OKREŚLENIE

Podane na wstępie określenie autorytetu jest aksjologicznie neutralne. Stosuje się zarówno do tych przypadków, gdy społeczne przeświadczenie o   znawstwie osoby jest uzasadnione, jak też do tych przypadków, gdy tak nie jest. Można mówić odpowiednio o autorytetach prawdziwych i fałszy­wych. Zdaje się jednak, że w potocznym użyciu słowo „autorytet” funkcjo­nuje najczęściej w tym pierwszym znaczeniu, pozytywnie zabarwionym oce- niająco. Tak też będziemy się tu nim posługiwać, odkładając ha inną okazję problem z dziedziny patologii nauki, jakim jest powstawanie i utrzymywanie się fałszywych autorytetów naukowych. Główne pytanie brzmi: Jaką rolę odgrywa autorytet w nauce? Metodo­log powie, że w najlepszym razie żadną. Socjolog będzie utrzymywał, że ogromną. Oczywiście za każdym razem chodzi o co innego.