Inne tematy

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY

Jeśli już matematyk wypowiada się na temat tych stadiów swojej pracy, które poprzedzają publikację wyniku, to jest świadomy (i najczęściej daje temu wyraz), że nie występuje w swojej roli zawodowej. Psychologiczne aspekty twórczości matematycznej — i szerzej: naukowej — posłużyły tu oczywiście tylko jako przykład. Znaczny obszar problematyki , „metanaukowej” jest uwarunkowany faktem, że nauka rozwija się w toku działalności kolektywnej, a stosunki społeczne zachodzące w środowisku uczonych nie pozostają bez wpływu na efekty ich pracy. Jaki jest charak­ter tych związków? To właśnie główny problem socjologii nauki. Jakkolwiek może się to wydawać dziwne, doszła ona do głosu stosun­kowo niedawno.