Inne tematy

Dziś jest to sprawa nieporównanie bardziej, złożona

Tylko w niektórych zakresach nauczyciel może realizować prace badawcze na własną rękę. Ściślej mówiąc tam, gdzie proces badawczy nie odbiega od tradycyjnych, indywidualnych metod, nie wymaga nowoczesnego wyposażenia i wysokich nakładów finansowych. Do tego dochodzą inne jeszcze okoliczności ograniczające możliwości nauczycieli w tej dziedzinie. Nauczyciel dzisiejszej szkoły, a zjawisko to będzie się pogłębiać w przyszłości, znalazł się w takiej sytuacji, że podstawową część swojego wolnego czasu musi poświęcić na przyswajanie sobie dorobku w zakresie swojej specjalności kierunkowej. Na pełniejszą refleksję teoretyczną, a tym bardziej na badania empiryczne nauczyciel nie ma warunków. Wydaje się więc, że w zupełności wystarczy, jeśli będzie nadążał za rozwojem dyscypliny kierunkowej i potrafi wykorzystać tę wiedzę w procesie nauczania oraz rozwinie badania w powiązaniu z warsztatem swojej pracy pedagogicznej.