Inne tematy

STOPIEŃ I ZAKRES WPŁYWU

Stopniowi i zakresowi wpływu autorytetu naukowego na wzory myślenia i działania uczonych, jako twórców i nauczycieli wiedzy, oraz na wzory stosunków społecznych między nimi;  ciągłości i zmianie statusu i funkcji autorytetu naukowego w środo­wisku uczonych w aspekcie ciągłości i zmian w strukturze wiedzy oraz w systemie czynności badawczych i nauczycielskich typu naukowego;    miejscu zajmowanemu przez ludzi będących autorytetami w nauce, w strukturze społecznej środowiska uczonych;   podobieństwom i różnicom między autorytetami właściwymi rozmaitym środowiskom i wspólnotom uczonych w aspekcie funkcjonowania nauki na zasadzie Jedności w różnorodności”;     znaczeniu autorytetu w całokształcie komponentów, które określają swoistość nauki jako rodzaju wiedzy, sposobu poznania i środowiska twórców, a jednocześnie środowiska nauczycieli i uczniów;  swoistości autorytetu naukowego w porównaniu z innymi rodzajami autorytetów w sprawach wiedzy i obyczajów.