Inne tematy

Zsp lisie jamy

Tak więc do wdrażania idei kształcenia ustawicznego nie wystarczą już dziś ogólne rozważania teoretyczne, ogólne koncepcje, które zresztą najczęściej nie są reprezentatywne, a konieczne jest przyjmowanie jako punktu wyjścia potrzeb poszczególnych społeczeństw, grup zawodowych, środowisk społecznych, uwzględnianie charakteru ustroju społecznego, kultury narodowej, poziomu życia materialnego, organizacji pracy, przede wszystkim zaś stanu oświaty i wychowania. Trudno bowiem mówić o wyborze zasad globalnej polityki oświatowej, a tym bardziej kierunków konkretnego działania, bez konfrontacji ogólnych koncepcji z wynikami analizy konkretnej .rzeczywistości. Wydaje się konieczne położenie nacisku na kilka niezbędnych warunków, by idee kształcenia ustawicznego były konsekwentniej wdrażane w naszym systemie oświatowym, zwłaszcza w odniesieniu do kadr nauczycielskich.