Inne tematy

AUTORYTET KLUCZOWYM ZAGADNIENIEM

Autorytety wywierają znaczny wpływ na kształtowanie się wzorów pracy naukowej, jak również na kształtowanie się układów pozycji i ról w grupach i kręgach uczonych. Typy autorytetu, właściwe światu uczonych, są korela- tami typów kultury myślenia i działania naukowego. Teorie i metody, waż­kie i znaczące dla kształtowania się wzorów pracy badawczej i nauczyciel­skiej, su w przeważającej większości i przede wszystkim wartościami poznaw­czymi zawartymi w wytworach pracy osób, które uznano za autorytety. Ciągłość i zmiana w strukturze wiedzy, sytuacji problemowej i wzorach czynności badawczych są w poważnej mierze sprawą ciągłości i zmiany autorytetów miarodajnych dla poszczególnych środowisk i wspólnot ludzi nauki. Tradycja myślenia i działania naukowego wymaga nawiązywania do autorytetów. Bernard z Chartres pisał: „Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów.