Inne tematy

Jak racjonalnie skojarzyć punkt widzenia danej dyscypliny

Zasób jej podstawowych pojęć z wymaganiami programów kształcenia szkolnego. Niektórzy twierdzą, że studia w zakresie dyscypliny kierunkowej powinny być w swoich podstawowych założeniach zbieżne z podstawami metodologicznymi programów szkolnych. Inni zaś są zdania, że opanowanie struktury danej dyscypliny kierunkowej musi być na tyle głębokie i wszechstronne, by pozwoliło to nauczycielowi panować nad programem szkolnego kształcenia. Pozornie jest to postulat bezdyskusyjny. Ale czy realny? Czy przyszły nauczyciel, który przede wszystkim skupi uwagę na przekazywaniu wiedzy (pomińmy na razie archaiczność tego terminu), będzie w stanie należycie śledzić jej rozwój, jej dynamiczne zmiany? Kształcenie w zakresie dyscypliny kierunkowej stanowi centrum studiów, czyni nauczyciela specjalistą. Jeśli student ma nauczyć się komunikowania się w zakresie danej dyscypliny, musi opanować niezbędną ilość faktów, definicji, pojęć, symboli. Na przykład w historii niezbędna jest jako początek umiejętności myślenia historycznego znajomość dat oraz faktów, osób, miejsc.