Inne tematy

KOMPLIKACJA SPRAWY

”. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, iż praca badawcza ma swoiste aspekty moralne, które nie dają się od niej oddzielić bez wypaczenia jej istoty. Była o tym mowa wyżej.    Dodajmy na zakończenie, że i czysto profesjonalne wyznaczniki. autory­tetu naukowego ewoluowały wraz z ewolucją społecznej roli nauki. Jeszcze do niedawna twórczość oryginalna nie była warunkiem niezbędnym zyska­nia autorytetu w opinii środowiska. Wystarczała solidna i rozległa erudycja, która nie musiała nawet znajdować wyrazu w publikacjach. Obecnie, gdy wymóg produkcyjności (publish or perish) obowiązuje bezwyjątkowo, zdobycie autorytetu na podstawie biernego znawstwa nie wydaje się możliwe. Ocży- wiście rozłożenie akcentów zależy w jakiejś mierze od dyscypliny naukowej: w humanistyce ceni się erudycję bardziej niż w przyrodoznawstwie. Ogólna zasada jest jednak wszędzie ta sama.