Inne tematy

SPOSÓB PODEJMOWANIA AUTORYTETU

Czasy, gdy wzór dżentelmena, anty- produkcyjny w swej istocie, interferował z wzorem badacza (zwłaszcza w an­gielskiej koncepcji uniwersytetu jako ośrodka kształcącego elitę kraju), należą do bezpowrotnej przeszłości. Sposób pojmowania autorytetu jest, jak widać, funkcją przemian zacho­dzących w samej nauce i w jej sytuacji społecznej. To zaś, kto jest w danym środowisku autorytetem, stanowi nie najgorszy wskaźnik poziomu owego środowiska. Można skrótowo powiedzieć, że taka jest nauka, jakie są jej autorytety.