Inne tematy

Minuta ciszy po ludwice wawrzyńskiej

Te i inne zmiany w roli społecznej nauczyciela wymagają likwidacji w strukturze kształcenia nauczycieli dotychczasowego dystansu pomiędzy kształceniem przygotowawczym a kształceniem w toku pracy. Problem ten stał się przedmiotem analizy w wielu krajach i coraz częściej proponuje się system kształcenia ustawicznego nauczycieli obejmujący przygotowanie do podjęcia pracy i okres pracy zawodowej. System taki umożliwia nauczycielom modernizowanie i podwyższanie swej wiedzy i umiejętności, szybsze, bardziej elastyczne przystosowanie się do aktualnych potrzeb, do nowych ról w oświacie, adaptację do zmian wynikających z postępu w badaniach naukowych. Podatność szkolnictwa na zmiany i ulepszenia, innowacje i rozwój wymaga wysokiego stopnia samodzielności zawodowej nauczyciela. Coraz częściej dąży się więc do takich rozwiązań, które przygotowywałyby przyszłego nauczyciela do kierowania własnym rozwojem oraz umożliwiały ciągłe kształcenie i doskonalenie zawodowe.