Inne tematy

AUTORYTET I PRESTIŻ UCZONEGO

Autorytet i prestiż uczonego są ściśle związane z autorytetem i presti­żem nauki, podobnie jak autorytet i prestiż kapłana zależę od znaczenia danej religii i szacunku, jakim się ona cieszy w konkretnym społeczeństwie. Uczeni – jako swoista kategoria społeczna – są określeni rozwojem nauki, jej stanem zaawansowania i rolą, jaką spełnia w danym społeczeństwie. Jeżeli więc postawiony w tytule problem chcemy rozpatrywać w sposób konkretny, to musimy ujmować go historycznie, w całokształcie uwarunko­wań społecznych. Z tych więc względów rozważania nad autorytetem i presti­żem uczonego poprzedzimy refleksjami nad pozycją nauki w rozwiniętych społeczeństwach.