Inne tematy

DODATKOWY ARGUMENT

Niemniej jednak one istnieją i ograniczają sferę działania ludzi, którym opinia środowiska — nie zawsze ujawniana publicznie — przypisuje autorytet naukowy. Z drugiej strony można uważać, że fakty te są dodatkowym argumen­tem przemawiającym za społeczną potrzebą autorytetów w nauce. Rzetelny autorytet jest tym potrzebniejszy, im bardziej zagrożone są w danym środo­wisku wartości rzeczywiste. Uczony, którego sąd uważa się (choćby i mil- dząco) za instancję najwyższą, wiele może zdziałać dla przywrócenia zachwia­nej hierarchii ważności niezależnie od tego, czy jego pozycja oficjalna jest tożsama z miejscem zajmowanym przez niego-w nieformalnej strukturze środowiska.