Inne tematy

KONSEKWENCJA STRUKTURY

Konsekwencją zhierarchizowanej struktury każdej organizacji społecznej jest istnienie w jej obrębie swoistych autorytetów urzędowych różniących się zakresem władzy, przywilejów i różnych uprawnień. Nie ma organizacji społecznej bez autorytetów, a ich specyfika jest określona specyfiką danej organizacji. W każdej organizacji społecznej oprócz autorytetów wynikają­cych z faktu zajmowania wysokiej pozycji w jej hierarchii, stąd zwanych autorytetami „formalnymi” czy „urzędowymi”, spotykamy się jednak także z autorytetami osobistymi. Uczony, który dysponuje tylko autorytetem urzę­dowym, wie, że może swoje decyzje podejmowane w stosunku do współ­pracowników wyegzekwować, korzystając z posiadanej władzy dającej prawo stosowania przeróżnych sankcji.