Inne tematy

System przygotowania przyszłych nauczycieli do pracy naukowo-badawczej składają się:

Opracowanie metodyki analizy i oceny doświadczeń praktycznych szkół; uogólnianie tych doświadczeń poprzez organizację specjalnych kursów i seminariów; określenie treści, form organizacyjnych i metodyki badań naukowych w systemie zajęć kół naukowych; uogólnianie doświadczeń w zakresie prowadzenia, tematyki, metodyki prac dyplomowych poświęconych dyscyplinom pedagogicznym; optymalizacja form organizacyjnych indywidualnych prac naukowo-badawczych w warunkach wyższej, szkoły pedagogicznej. W dzisiejszych warunkach rozwoju techniki i nauki skomplikował się proces badawczy. Badania naukowe wymagają nowoczesnego wyposażenia i wysokiego stopnia organizacji, toteż są one prowadzone w wyspecjalizowanych placówkach naukowych, zakładach produkcyjnych, wyższych uczelniach. Dawniej awans naukowy nauczyciela, np. szkoły średniej, wiązał się z jego specjalnością kierunkową (historia, matematyka, biologia itd.