Inne tematy

NIE WSZYSCY AUTORZY

Nie wszyscy autorzy rozpatrują zagadnienie autorytetu naukowego w aspekcie tego, jaki on jest czy też jaki on był, lecz wprowadzają do swych wywodów wątki socjotechnicznej refleksji, tzn. zastanawiają się nad takimi formami życia naukowego, które sprzyjałyby istnieniu autorytetów korzystnych dla nauki i wywierających pozytywny wpływ na charakter życia naukowego.   Wreszcie powiemy też, iż dla niektórych autorów sprawą zasadniczą jest, aby środowisko naukowe właściwie pojmowało autorytet naukowy, dla innych sprawą nadrzędną są właśnie warunki życia naukowego, tzn. wa­runki sprzyjające istnieniu korzystnych dla życia naukowego autorytetów uzna­wanych przez uczonych.Studia wchodzące w skład niniejszego tomu, poświęcone zagadnieniom autorytetu w nauce, podzielone zostały na dwie części. Poprzedza je tekst wprowadzający poświęcony znaczeniu problematyki autorytetu naukowego dla socjologii nauki, kończy zaś artykuł podsumowujący, w którym mowa jest o  tak istotnym psychokulturowym problemie, jak elementy racjonalne i irracjo­nalne w strukturze autorytetu naukowego.