Inne tematy

W dobie rewolucji naukowo-technicznej kumulatywny model nauki został podważony

Tempo zmian w nauce jest tak szybkie, że od żadnego twierdzenia nie oczekuje się definitywnej pewności. Obraz świata ulega ciągłym i dynamicznym przeobrażeniom. Zmieniają się teorie, dając coraz szerszy i pełniejszy obraz świata. Nie ma twierdzeń nie podlegających dyskusji. Istnieje tylko problem stopnia dyskusyjności. Wprawdzie istnieją twierdzenia, których na obecnym etapie rozwoju nauki nikt nie podważa są to prawa naukowe ale i one przecież mogą być zakwestionowane na którymś kolejnym etapie rozwoju nauki. Zerwanie z kumulatywnym modelem nauki wpływa w istotny sposób na koncepcję kształcenia. Jakość kształcenia nie sprowadza się wyłącznie do napełniania umysłu encyklopedycznymi wiadomościami. Znacznie ważniejsze jest rozwijanie zainteresowań poznawczych, samodzielnego myślenia i twórczej postawy ogółu uczących się, aby mogli oni realizować zasadę uczenia się przez całe życie pod wpływem potrzeb wewnętrznych, a nie na skutek nakazów z zewnątrz.